Chiếu dời đô

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Giaovien MXT
Người gửi: Nguyễn Văn Nghĩa (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:18' 26-10-2010
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quý thầy cô
tham dự tiết học ngữ văn của nhóm 3

Em hãy cho một ví dụ về câu cảm thán – Phân tích đặc điểm hình thức, chức năng của nó?
2. Cho câu văn sau: “Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đổi”.
Câu văn trên có phải là câu cảm thán không ? Vì sao?
Kiểm tra bài cũ
Van mi?u xua
Van mi?u ngy nay
Chùa m?t c?t
H nội ngày nay
Bài 22 – Tiết 90
Văn bản
Lí Công Uẩn (Lí Thái Tổ)
Chiếu dời đô
(Thiên đô chiếu)
? Lí Công Uẩn ( tức Lí Thái Tổ ) (974-1028) có công lập ra vương triều nhà Lí.
? Bài ?Chiếu dời đô? viết năm 1010.
I/ Tác giả - tác phẩm:
? Thể loại: chiếu.
? Lí Công Uẩn ( tức Lí Thái Tổ ) (974-1028) có công lập ra vương triều nhà Lí.
? Bài ?Chiếu dời đô? viết năm 1010.
I/ Tác giả - tác phẩm:
? Thể loại: chiếu.
? Lí Công Uẩn ( tức Lí Thái Tổ ) (974-1028) có công lập ra vương triều nhà Lí.
? Bài ?Chiếu dời đô? viết năm 1010.
I/ Tác giả - tác phẩm:
II/ Đọc hiểu văn bản:
? Thể loại: chiếu.
1) Vấn đề nghị luận: Sự cần thiết phải dời đô từ Hoa Lư về Đại La
Có hai ý kiến về cách trình bày bố cục như sau:
Cách 1
2 đoạn
Từ đầu  không thể không dời đổi
Phần còn lại
Cách 2
3 đoạn
Từ đầu  phong tục phồn thịnh
Tiếp  không thể không dời đổi
Phần còn lại
Em chọn cách trình bày nào? vì sao?
Trả lời:
Cách 2
3 đoạn
Từ đầu  phong tục phồn thịnh
(Gương tiền nhân)
Tiếp  không thể không dời đổi
(Thực tế hai triều Đinh, Lê)
Phần còn lại (Đại La – Nơi định đô)
a) Gương tiền nhân:
Mượn lịch sử Trung Quốc:
+ Nhà Thương: 5 lần dời đô
+ Nhà Chu : 3 lần dời đô
Mục đích: Mưu toan nghiệp lớn ( vì lợi ích muôn dân xây dựng vương triều vững mạnh)
Kết quả: Vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh.
? Lí Công Uẩn ( tức Lí Thái Tổ ) (974-1028) có công lập ra vương triều nhà Lí.
? Bài ?Chiếu dời đô? viết năm 1010.
I/ Tác giả - tác phẩm:
II/ Đọc hiểu văn bản:
? Thể loại: chiếu.
1) Vấn đề nghị luận: Sự cần thiết phải dời đô từ Hoa Lư về Đại La
b) Thực tế triều Đinh, Lê:
Hai nhà Đinh, Lê theo ý riêng mình ... ...cứ đóng yên đô thành.
? Hậu quả: Khiến cho triều đại không được lâu bền ... thích nghi.
Câu hỏi
Theo em, việc nhà Đinh, Lê không dời đô là vì sự bảo thủ, không có tầm nhìn xa, trông rộng hay vì một lí do nào khác?
Thảo Luận Nhóm
a) Gương tiền nhân:
Mượn lịch sử Trung Quốc:
+ Nhà Thương: 5 lần dời đô
+ Nhà Chu : 3 lần dời đô
Mục đích: Mưu toan nghiệp lớn ( vì lợi ích muôn dân xây dựng vương triều vững mạnh)
Kết quả: Vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh.
? Lí Công Uẩn ( tức Lí Thái Tổ ) (974-1028) có công lập ra vương triều nhà Lí.
? Bài ?Chiếu dời đô? viết năm 1010.
I/ Tác giả - tác phẩm:
II/ Đọc hiểu văn bản:
? Thể loại: chiếu.
1) Vấn đề nghị luận: Sự cần thiết phải dời đô từ Hoa Lư về Đại La
b) Thực tế triều Đinh, Lê:
Hai nhà Đinh, Lê theo ý riêng mình ... ...cứ đóng yên đô thành.
? Hậu quả: Khiến cho triều đại không được lâu bền ... thích nghi.
a) Gương tiền nhân:
Mượn lịch sử Trung Quốc:
+ Nhà Thương: 5 lần dời đô
+ Nhà Chu : 3 lần dời đô
Mục đích: Mưu toan nghiệp lớn ( vì lợi ích muôn dân xây dựng vương triều vững mạnh)
Kết quả: Vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh.
? Lí Công Uẩn ( tức Lí Thái Tổ ) (974-1028) có công lập ra vương triều nhà Lí.
? Bài ?Chiếu dời đô? viết năm 1010.
I/ Tác giả - tác phẩm:
II/ Đọc hiểu văn bản:
? Thể loại: chiếu.
1) Vấn đề nghị luận: Sự cần thiết phải dời đô từ Hoa Lư về Đại La
C) Đại La - Nơi định đô:
? Về vị thế địa lý:
Nơi trung tâm trời đất .
Địa thế rộng mà bằng...
Đại La xứng đáng là kinh đô của đất
nước.
? Về vị thế chính trị, văn hóa:
Là đầu mối giao lưu " chốn tụ hội . của bốn phương" là mảnh đất hưng thịnh "Muôn vật ... tốt tươi".
Thảo Luận Nhóm
b) Thực tế triều Đinh, Lê:
Hai nhà Đinh, Lê theo ý riêng mình ... ...cứ đóng yên đô thành.
? Hậu quả: Khiến cho triều đại không được lâu bền ... thích nghi.
a) Gương tiền nhân:
Mượn lịch sử Trung Quốc:
+ Nhà Thương: 5 lần dời đô
+ Nhà Chu : 3 lần dời đô
Mục đích: Mưu toan nghiệp lớn ( vì lợi ích muôn dân xây dựng vương triều vững mạnh)
Kết quả: Vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh.
? Lí Công Uẩn ( tức Lí Thái Tổ ) (974-1028) có công lập ra vương triều nhà Lí.
? Bài ?Chiếu dời đô? viết năm 1010.
I/ Tác giả - tác phẩm:
II/ Đọc hiểu văn bản:
? Thể loại: chiếu.
1) Vấn đề nghị luận: Sự cần thiết phải dời đô từ Hoa Lư về Đại La
2) Sức hấp dẫn của bài "Chiếu dời đô":
- Lập luận chặt chẽ
- Kết hợp hài hòa lí và tình
III) Tổng kết:
Ghi nhớ: SGK/51
C) Đại La - Nơi định đô:
? Về vị thế địa lý:
Nơi trung tâm trời đất .
Địa thế rộng mà bằng...
Đại La xứng đáng là kinh đô của đất
nước.
? Về vị thế chính trị, văn hóa:
Là đầu mối giao lưu " chốn tụ hội. của bốn phương" là mảnh đất hưng thịnh "Muôn vật ... tốt tươi".
b) Thực tế triều Đinh, Lê:
Hai nhà Đinh, Lê theo ý riêng mình ... ...cứ đóng yên đô thành.
? Hậu quả: Khiến cho triều đại không được lâu bền ... thích nghi.
a) Gương tiền nhân:
Mượn lịch sử Trung Quốc:
+ Nhà Thương: 5 lần dời đô
+ Nhà Chu : 3 lần dời đô
Mục đích: Mưu toan nghiệp lớn ( vì lợi ích muôn dân xây dựng vương triều vững mạnh)
Kết quả: Vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh.
? Lí Công Uẩn ( tức Lí Thái Tổ ) (974-1028) có công lập ra vương triều nhà Lí.
? Bài ?Chiếu dời đô? viết năm 1010.
I/ Tác giả - tác phẩm:
II/ Đọc hiểu văn bản:
? Thể loại: chiếu.
1) Vấn đề nghị luận: Sự cần thiết phải dời đô từ Hoa Lư về Đại La
Câu hỏi 1 :
Chiếu là thể văn :
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
Câu hỏi 2 :
Tên kinh đô cũ của hai triều đại Đinh, Lê
là gì?
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
Câu hỏi 3 :
Bài “Chiếu dời đô” của Lí Thái Tổ thuyết phục người nghe nhất là ở chỗ:
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
Câu hỏi 4 :
“Chiếu dời đô” ra đời phản ánh ý chí độc lập tự cường và sự phát triển lớn mạnh của dân tộc Đại Việt là vì:
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
IV/ Luyện tập:
Bài tập 2:
Dựa vào sơ đồ dưới đây, chứng minh “Chiếu dời đô” có kết cấu chặt chẽ, lập luận giàu sức thuyết phục.
Nêu tiền đề lịch sử
(Gương tiền nhân)
Soi tiền đề vào thực tế
(Hai triều Đinh, Lê)
Khẳng định
(Đại La nơi định đô)
Vấn đề
nghị luận:
Sự cần
thiết phải
dời đô
IV/ Luyện tập:

Hướng dẫn về nhà:
Học thuộc ghi nhớ, bài học.
Hoàn thành bài tập 2
Soạn bài: Câu phủ định
Tìm hiểu đặc điểm, chức năng của câu phủ định.
Biết sử dụng câu phủ định hợp với tình huống giao tiếp.
Bài tập 1
Bài tập 2
Câu hỏi 1 :
Chiếu là thể văn :
Em đã
trảlời
chính xác!
Trở lại
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
Câu hỏi 1 :
Chiếu là thể văn :
Em đã trả lời sai rồi !!!
Trở lại
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
Câu hỏi 1 :
Chiếu là thể văn :
Em đã trả lời sai rồi !!!
Trở lại
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
Câu hỏi 1 :
Chiếu là thể văn :
Em đã trả lời sai rồi !!!
Trở lại
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
Câu hỏi 2 :
Tên kinh đô cũ của hai triều đại Đinh, Lê
là gì?
Em đã
trảlời
chính xác!
Trở lại
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
Câu hỏi 2 :
Tên kinh đô cũ của hai triều đại Đinh, Lê
là gì?
Trở lại
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
Em đã trả lời sai rồi !!!
Câu hỏi 2 :
Tên kinh đô cũ của hai triều đại Đinh, Lê
là gì?
Trở lại
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
Em đã trả lời sai rồi !!!
Câu hỏi 2 :
Tên kinh đô cũ của hai triều đại Đinh, Lê
là gì?
Trở lại
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
Em đã trả lời sai rồi !!!
Em đã
trảlời
chính xác!
Trở lại
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
Câu hỏi 3 :
Bài “Chiếu dời đô” của Lí Thái Tổ thuyết phục người nghe nhất là ở chỗ:
Em đã trả lời sai rồi !!!
Trở lại
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
Câu hỏi 3 :
Bài “Chiếu dời đô” của Lí Thái Tổ thuyết phục người nghe nhất là ở chỗ:
Em đã trả lời sai rồi !!!
Trở lại
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
Câu hỏi 3 :
Bài “Chiếu dời đô” của Lí Thái Tổ thuyết phục người nghe nhất là ở chỗ:
Em đã trả lời sai rồi !!!
Trở lại
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
Câu hỏi 3 :
Bài “Chiếu dời đô” của Lí Thái Tổ thuyết phục người nghe nhất là ở chỗ:
Câu hỏi 4 :
“Chiếu dời đô” ra đời phản ánh ý chí độc lập tự cường và sự phát triển lớn mạnh của dân tộc Đại Việt là vì:
Em đã
trảlời
chính xác!
Trở lại
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
Câu hỏi 4 :
“Chiếu dời đô” ra đời phản ánh ý chí độc lập tự cường và sự phát triển lớn mạnh của dân tộc Đại Việt là vì:
Em đã trả lời sai rồi !!!
Trở lại
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
Câu hỏi 4 :
“Chiếu dời đô” ra đời phản ánh ý chí độc lập tự cường và sự phát triển lớn mạnh của dân tộc Đại Việt là vì:
Em đã trả lời sai rồi !!!
Trở lại
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
IV/ Luyện tập:
Bài tập 1: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:
(Học sinh chọn đáp án đúng nhất)
Câu hỏi 4 :
“Chiếu dời đô” ra đời phản ánh ý chí độc lập tự cường và sự phát triển lớn mạnh của dân tộc Đại Việt là vì:
Em đã trả lời sai rồi !!!
Trở lại